Range Finder Cover

Holder for the Ultrasonic range finder


Stl file - downloads ultrasonic_1.stl

Range Finder Cover image

Range Finder Holder

The Ultrasonic range finder is composed of three parts:

  1. the Holder
  2. the cover
  3. the HC-SR04 range finder ultrasonic sensor